Rozmohl se nám tu takový nešvar. Na sloupech po Praze se věší klíče od sdílených bytů!

V pražském veřejném prostoru se od tohoto léta začal objevovat nový problém: někteří provozovatelé krátkodobých pronájmů bydlení typu airbnb začali na sloupy veřejného osvětlení umísťovat uzamykatelné boxy s klíči pro klienty. To se ale nelíbí společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má veřejné osvětlení ve správě. Nemilosrdně proto takové předměty odstraňuje a vyzývá ostatní, aby na takové jednání upozorňovali.

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/619049/rozmohl-se-nam-tu-takovy-nesvar-na-sloupech-po-praze-se-vesi-klice-od-sdilenych-bytu.html