Koronavirus jako biologické riziko při práci: Vláda projedná nové nařízení o ochraně zdraví

Návrh nařízení o ochraně zdraví při práci, který v pondělí projedná vláda, zařazuje koronaviry SARS, MERS a nový typ SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 mezi biologická rizika při práci. Dosud s nimi česká legislativa nepočítala, navrhované nařízení je uvedením českých regulací do souladu se směrnicí Evropského parlamentu.

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/661110/koronavirus-jako-biologicke-riziko-pri-praci-vlada-projedna-nove-narizeni-o-ochrane-zdravi.html